سولفات آمونیوم

سود-پرک
سود پرک
مرداد ۱, ۱۳۹۷
سود-گرانول
سود گرانول
مرداد ۱, ۱۳۹۷

سولفات آمونیوم

کود-سولفات-آمونیوم

 

سولفات آمونیوم چیست | سولفات آمونیوم (Ammonium sulfate) با فرمول شیمیایی  (NH4)2SO4)یک نمک معدنی بسیار پر کاربرد در بخش صنعت و کشاورزی است. سایر اسامی و عنوان هاي دیگر این ماده می توان به سولفات هیدروژن آمونیوم، دي آمونیوم سولفات، نمک دي آمونیوم اسید سولفوریک اشاره نمود. مهمترین کاربرد این ماده در تهیه کود شیمیایی است. کود سولفات آمونیوم شامل ۲۱% نیتروژن (ازت) به شکل یون آمونیوم و ۲۴% سولفور به شکل آنیون سولفات است. عمده کاربرد این کود در بخش کشاورزی استفاده برای اصلاح و کاهش PH خاک های قلیایی و همچنین تأمین ازت و گوگرد مورد نیاز برای رشد گیاهان و به طور کلی بهبود کیفیت محصولات کشاورزی اشاره نمود.

این ماده در اثر حرارت دهی قبل از ذوب شدن تجزیه می شود و آمونیاک حاصل می گردد. در دمای بالاتر از ۳۰۰ درجه سانتیگراد، سولفات آمونیوم به نیتروژن، دی اکسید گوگرد، تری اکسید گوگرد، آب و آمونیاک تجزیه می شود.

کود سولفات آمونیوم یکی از پرکاربرد ترین کود های ازته (نیتروژنی) برای محصولات کشاورزی است. این کود برای مصارفی که هم نیتروژن و هم گوگرد مورد نیاز است، استفاده می گردد. بنابراین می تواند به عنوان مکمل در خاک های تهی از سولفور استفاده گردد. برای این منظور این ماده با دانه ی گچ (کربنات کلسیم)، گوگرد، سولفات منیزیم، پتاسیم و سولفات اوره رقابت می کند.

روش تولید سولفات آمونیوم

به طور کلی از دو مسیر مختلف حاصل می شود.

  • بخشی از تولیدات حاصل فرآیندهایی است که در آنها تولید سولفات آمونیوم هدف اصلی نبوده و این ماده به صورت محصول جانبی به دست آمده است. از جمله آنها فرآیند تولید کاپرولاکتام و متیل متاکریلات می باشد.
  • دسته دوم شامل فرآیندهایی است که تولید سولفات آمونیوم هدف اصلی می باشد. در منابع و مراجع معتبر دو فرآیند اصلی شناسایی شده است که مهمترین آنها واکنش مستقیم آمونیاك با اسید سولفوریک می باشد. فرآیند دوم، واکنش کربنات آمونیوم با اسیدسولفوریک می باشد که به علت محدودیت کربنات آمونیوم کمتر مورد توجه می باشد.

در فرایند واکنش بین آمونیاک با اسید سولفوریک ابتدا گاز آمونیاك تحت فشار (حدود ۲۰ بار) به صورت مایع در دو عدد مخزن تحت فشار ذخیره می گردد. سپس این گاز جهت مصرف می بایستی به صورت گاز با فشار ۶٫۰ بار به راکتور وارد گردد. اسید سولفوریک نیز توسط پمپ به راکتور تزریق می شود. در داخل راکتور، گاز آمونیاك و اسید سولفوریک در محیط اشباع از سولفات آمونیوم واکنش داده و محصول فوق اشباع سولفات آمونیوم شکل می گیرد. محلول فوق اشباع سولفات آمونیوم به داخل کریستالیزور ارسال و با استفاده از سیستم خنک کننده دراثر کاهش دما، کریستال هاي سولفات آمونیوم شکل می گیرد. محلول داخل کریستالیزور به همراه کریستال هاي به وجود آمده، به داخل سانتریفیوژ منتقل شده و پس از جداسازي کریستال ها به خشک کن انتقال داده می شود. محلول صاف شده به راکتور برگردانده شده و کریستال هاي خشک پس از بسته بندي به انبار محصول ارسال می گردد.

فروش-سولفات-آمونیوم

گرید های سولفات آمونیوم

این محصول شیمیایی به طور عمده در مزارع و محیط هاي کشاورزي به عنوان کود شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد که به همین دلیل حسب شرایط محیطی و نوع محصول کشاورزي، میزان و نحوه بکارگیري آن می تواند متفاوت باشد. لذا گریدها و انواع مختلف آن تولید و عرضه می گردد. مهمترین آنها عبارتند از: پودر سولفات آمونیوم، گرانول سولفات آمونیوم، نوع کریستالی و همچنین محلول سولفات آمونیوم از جمله آنها می باشد. علاوه بر موضوعات فوق نوع خالص آن به عنوان گرید آزمایشگاهی و نیز انواع دیگر آن به عنوان کاربري هاي شیمیایی (گرید شیمیایی) نیز مطرح می باشد.

کاربردهای سولفات آمونیوم

عمده ترین کاربرد آن در کشاورزي به عنوان کود شیمیایی است. در کنار آن کاربرد هاي دیگري براي آن عنوان شده است که از جمله آنها تهیه پودر آتش نشانی، دباغی و تصفیه آب می باشد.

کود شیمیایی: انواع مختلف کودهای شیمیایی جهت رشد و نمو گیاهان مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرند که مهمترین آنها کود هاي ازته و از جمله اوره می باشد. ازت به عنوان یک عامل مهم در کشاورزي می باشد که درصد بالاي این عنصر در اوره، این ماده را نسبت به سایر کودهاي ازت در صدر قرار داده است. در این میان نکته اساسی ویژگی هاي خاك کشاورزي و خاصیت قلیایی ازت می باشد که بکارگیري بیش از حد آن باعث بروز مشکلات مختلف در خاك و آب هاي زیرزمینی می گردد. از آنجایی که بیشتر خاک هاي کشاورزي ایران خاصیت قلیایی دارند، لذا استفاده اوره به تنهایی ممکن است در برخی محصولات مشکلاتی را به همراه داشته باشد. کود سولفات آمونیوم علاوه برخاصیت اصلاح کنندگی خاك، جذب گیاه نیز می شود که علاوه بر تامین ازت مورد نیاز گیاه، گوگرد نیز به عنوان ماده غذایی مورد استفاده قرار گرفته و ضمن جلوگیري از افزایش قلیاییت خاك مزیت هاي دیگري نیز براي گیاه به همراه دارد. همچنین سولفات آمونیوم نسبت به سایر کودها کمتر توسط آب شسته می شود و در نتیجه آلایندگی کمتري براي آب هاي زیرزمینی ایجاد می کند.

بر اساس تحقیقات علمی انجام شده، استفاده از کود سولفات آمونیوم به جای کود اوره، می تواند تولید برنج را تا ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار افزایش داد. بر خلاف اوره، کود سولفات آمونیوم در مقابل هدر رفت ازت که یکی از معایب کود اوره در شالیزار ها و مزارع است، مقاوم می باشد. گوگرد موجود در ساختار کود سولفات آمونیوم نیز در بهبود کیفیت و میزان برداشت برنج  اثر مثبتی دارد.

تأثیر استفاده از سولفات آمونیوم در شالیزارهای زیر کشت برنج

  • این ماده در برابر تبخیر و هدر رفت ازت مقاوم است.
  • در صورتی که آبیاری بعد از کوددهی با تأخیر صورت گیرد، سولفات آمونیوم بین ۵ تا ۱۰ مرتبه کمتر از اوره اتلاف ازت دارد. نشان داده شده است برنج تولید شده از۹۰۰ کیلوگرم در هکتار افزایش تولید داشته است.
  • اگر بصورت سرک استفاده شود ، گوگرد را فورا در اختیار بوته ها و گیاهان قرار می دهد.

کلزا در میان دانه های روغنی تجاری بیشترین نیاز را به گوگرد دارد. استفاده از کود های ازته بدون گوگرد حتی می تواند موجب کاهش بازده تولید کلزا شود. سولفات آمونیوم، گوگرد مورد نیاز گیاه کلزا را به فرم سولفات در اختیار گیاه قرار می دهد که گوگرد محلول این کود به سرعت در دسترس ریشه گیاه قرار می گیرد.

کود سولفات آمونیوم دارای بهترین ترکیب به منظور تشکیل اسیدهای آمینه و  و در نتیجه پروتیین ها در درختان پسته، بادام و گردو برای پر شدن مغز این محصولات کشاورزی می باشد.

پودر آتش نشانی: یکی از انواع خاموش کننده هاي آتش، کپسول های آتشنشانی می باشد که خود انواع مختلفی دارد که بر حسب نوع آتش در ماشین، منزل و یا محل کار از آنها استفاده می شود که به شرح زیر می باشد:

الف) کپسول آتشنشانی پودر و گاز: از این نوع کپسول آتش نشانی براي آتش سوزي مایعات قابل اشتعال و فلزات در حال سوختن استفاده می شود.

ب) کپسول آتش نشانی آب و گاز: از این نوع کپسول براي آتش سوزي جامدات با ریشه گیاهی و گاز هاي قابل اشتعال استفاده می شود.

پ) کپسول آتشنشانی گاز دي اکسید کربن این نوع سیلندر بهترین خاموش کننده براي آتش سوزي ادوات برقی می باشد. سولفات آمونیوم در ترکیب پودر آتش نشانی مورد مصرف دارد.

دباغی: فرآیند دباغی پوست، شامل مراحل متعددي است که طی آن براي زدودن مو و باقیمانده هاي چربی و پوست از مواد شیمیایی استفاده می شود. مهمترین ماده مصرفی آهک است که به علت خاصیت قلیایی خود قادر است چربی ها و زائدات از جمله مو را از روي پوست تمیز نمایند. آهک زنی همراه با سولفید یکی از روش هاي متداول در ایران می باشد. مکانیسم عمل در این فرآیند به شرح زیر است. خمیر آهکی از طرف داخل پوست به پوست ها زده می شود. با گذشت زمانی در حدود ۱۲ تا ۱۸ ساعت ، این عمل باعث افزایش PH پوست ۱۲ تا ۱۳ خواهد گردید. به این ترتیب پوست متورم شده و پایه موها شل می گردد. براي خنثی سازي پوست ها و آماده کردن براي مرحله بعدي بایستی عملیات آهک گیري و خنثی سازي انجام گیرد. براي این منظور از یکی از مواد آهک گیر همچون سولفات آمونیوم، اسید کلریدریک ۳۵ ،%اسید سولفوریک ۵ ،%اسید فرمیک ۸۵ ،%اسید لاکتیک و … می توان استفاده نمود. روش معمول استفاده از سولفات آمونیوم می باشد.

تصفیه آب: سولفات آمونیوم در صنعت تصفیه آب نیز به عنوان یکی از مواد شیمیایی مصرفی کاربرد دارد.

افزودنی غذا: براساس بررسی هاي اداره غذا و داروي امریکا، این ماده جهت افزودنی غذا ایمن تشخیص داده شده و می توان آن را جهت تنظیم اسیدیته مواد غذایی از جمله آرد و نان به کار برد. اتحادیه اروپا این ماده را با کد E517 در سیستم کدینگ E ثبت نموده است.

مزایا

مزایای استفاده از کود سولفات آمونیوم سولفامون گرانول به جای استفاده از کود سولفات آمونیوم پودری و کود سولفات آمونیوم کریستال

  • کود سولفات آمونیوم گرانولی سولفامون به دلیل سایز بندی یکنواخت دانه ها، برای مخلوط کردن و استفاده همزمان با کود های جامد دیگر مانند اوره بسیار مناسب هستند.
  • به علت دانه بندی مناسب، امکان استفاده از آمونیوم سولفات سولفامون به صورت محلول در آب، پاشش روی خاک به صورت مکانیزه یا با دست،کانال کود و چال کود وجود دارد.
  • سولفات آمونیوم گرانول به دلیل گرانوله بودن کلوخه نمی شوند و حمل و نقل آن آسان بوده و برای مدت طولانی تری می توان آن را در انبار نگهداری کرد.
  • سولفات آمونیوم سولفامون به دلیل اینکه به خوبی در آب حل می شود و حلالیت بالایی دارد، قابلیت استفاده به عنوان علف کش و آفت کش را دارد.
  • به دلیل کیفیت بالا ، نداشتن ناخالصی و حل شدن کامل در آب ، در صورت استفاده از سولفات آمونیوم گرانول سولفامون به صورت محلول باعث گرفتگی نازل های پاشش نمی شود.

سولفات-آمونیوم

زمان مصرف کود سولفات آمونیوم

طبق تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است که استفاده هم زمان از کود سولفات آمونیوم و اوره برای تامین ازت خاک بسیار مفید می باشد. کود اوره در خاک ایجاد گاز NH3 می نماید که دارای تاثیر بسیار مثبتی است. اما مشکل کود اوره در هدر رفت زیاد این گاز به بخصوص در فصل گرما می باشد. استفاده از سولفات آمونیوم سبب جلوگیری از هدر رفتن گاز NH3 شده و باعث حاصلخیزی هر چه بیشتر خاک می شود. همچنین استفاده هم زمان از اوره و سولفات آمونیوم موجب کاهش میزان مصرف اوره خواهد شد. مصرف کود سولفات آمونیوم دو الی چهار هفته پیش از مصرف اوره سبب کاهش pH خاک به میزان ۲/۸ شده که این به دلیل جلوگیری از تبخیر گاز NH3 می باشد. وجود سولفات آمونیوم باعث افزایش ۳۸ درصدی جذب اوره می گردد در نتیجه بهترین زمان مصرف کود سولفات آمونیوم در هنگام مصرف کود اوره است.

فروش سولفات آمونیوم

در حال حاضر سولفات آمونیوم های موجود در بازار به این شرح زیر است:

نام دانه بندی
سولفات آمونیوم سولفامون گرانول و پودری
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه پودری
سولفات آمونیوم ازبک پودری و کریستال
سولفات آمونیوم روس پودری و کریستال
سولفات آمونیوم چین پودری و کریستال

قیمت سولفات آمونیوم

ما همواره در تلاش ایم تا مناسب ترین قیمت سولفات آمونیوم را در اختیار تولید کنندگان و مصرف کنندگان بگذاریم. جهت استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید.

خرید سولفات آمونیوم

فروش سولفات آمونیوم. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید.

 

مشاوره و استعلام قیمت

تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۳۰۹۴۳۹