بنتونیت چاه ارت

مرداد ۲, ۱۳۹۷
بنتونیت-چاه-ارت-و-حفاری

بنتونیت چاه ارت

بنتونیت چاه ارت بنتونیت ماده ای معدنی است از دسته رس ها یا شبه رس که عموماً حاوی مونتموریلونیت و به میزان اندک بیدلیت می باشد. […]