تلخی گیری زیتون

مرداد ۱۵, ۱۳۹۷
تلخی-گیری-زیتون

تلخی گیری زیتون

آماده سازی زیتون برای تلخی گیری قبل از آغاز فرآیند، زیتون های آفت زده، لکه دار و یا سوراخ شده توسط حشرات را از زیتون های […]