روش تولید سود مایع

مرداد ۲, ۱۳۹۷
روش-تولید-ممبران

فرایند تولید سود مایع به روش ممبران یا غشائی

روش تولید سود مایع فرایند الکترولیز آب نمک برای تولید سود مایع، کلر و هیدروژن فرایند تولید آلکالی نامیده می شود. این فرایند به عنوان فرایند […]