سود پرک گرانوله

مرداد ۱, ۱۳۹۷
سود-گرانول

سود گرانول

سود گرانول کاستیک سودا یا هیدروکسید سدیم به وسیله فرایند تبخیر چند مرحله ای تولید می شود و به حالت جامد تبدیل می شود. سود جامد […]