سولفات آلومینیوم 24 درصد

مرداد ۱, ۱۳۹۷
سولفات-آلومینیوم

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم سولفات آلومینیوم چیست | سولفات آلومینیوم (Aluminium Sulfate) یا زاج سفید که در بعضی از صنایع با نام آلوم شناخته می شودیک ماده شیمیایی […]