قیمت هیدروکسید سدیم

مرداد ۱, ۱۳۹۷
سود-مایع

سود مایع

سود مایع سدیم هیدروکسید و یا سود مایع یک محصول جانبی در فرآیند تولید کلر است. در این فرآیند از ماده خام سنگ نمک (سدیم کلرید) […]